Top Ten Scores

Sreepriya, K (CA) - Scored 200/200 on 05/05/2018

Beth, B (SD) - Scored 200/200 on 04/30/2018

Blaine, N (NY) - Scored 199/200 on 05/04/2018

Amanda, W (NY) - Scored 197/200 on 06/13/2018

Victoria, M (Canada) - Scored 197/200 on 06/09/2018

Courtney, W (OH) - Scored 197/200 on 06/05/2018

Michelle, T (Australia) - Scored 197/200 on 05/09/2018

Pamela, I (NY) - Scored 197/200 on 04/08/2018

Rayna, H (FL) - Scored 197/200 on 03/26/2018

Sydny, L (CA) - Scored 195/200 on 06/13/2018